Witaminy i tabletki

PORADY BEZ RECEPTY

Leki, suplementy i dieta według farmaceuty

 
 

KONTAKT

Dziękuję Ci za zainteresowanie. Jeśli chcesz zostawić feedback lub podjąć współpracę - skontaktuj się ze mną.

Dziękujemy za przesłanie!

 

Cynk - historia z pastylkami do ssania na przeziębienie

Aktualizacja: 8 maj 2020


Czy stosowanie wysokich dawek cynku podczas przeziębienia jest uzasadnione?

Cynk jest jednym z mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego, pełni ważną rolę w procesach gojenia ran, wchodząc w skład ponad 300 kompleksów enzymatycznych w organizmie człowieka bierze udział w syntezie białek, DNA oraz insuliny. [1]


To tylko wybrane właściwości tego ważnego dla zdrowia pierwiastka.


Jednak pomimo szacowanej powszechności niedoborów cynku większą uwagę przyciąga potencjał cynku w skracaniu czasu trwania przeziębienia.


W obliczu pandemii koronawirusa powyższy temat ponownie zyskał zainteresowanie, dlatego też warto zweryfikować co wynika z dotychczas przeprowadzonych badań i ich analiz.


Obecnie trwają badania kliniczne mające na celu zweryfikowanie zasadności dodatkowej suplementacji cynku u osób chorych na COVID-19 [2] i jeszcze jest za wcześnie na wyciągnięcie wniosków, dlatego nie zaleca się ekstrapolować wyników uzyskanych w przypadku pacjentów cierpiących z powodu przeziębienia (najczęściej powodowanego przez rhinowirusy).Czy cynk może pomóc w walce z SARS-CoV-2? Tego jeszcze nie wiemy.


Przypadkowe odkrycie


Historia zna wiele przykładów przypadkowych odkryć; także w medycynie, zdarzały się wręcz przełomowe postępy będące wynikiem niezamierzonego postępowania, a najbardziej znanym jest odkrycie antybiotyku - penicyliny.


W przypadku cynku, nowy potencjał został zauważony, gdy objawy przeziębienia u kilku letniej dziewczynki chorującej na białaczkę szybko ustąpiły po tym jak podany jej preparat zawierający cynk nie został połknięty zgodnie z zaleceniem lekarza, a zamiast tego rozpuszczony w jamie ustnej tak jak w przypadku pastylki do ssania. [3]


Powyższe obserwacje dały asumpt do przeprowadzenia szeregu badań klinicznych mających na celu potwierdzenie hipotezy, że miejscowo zastosowany (w postaci pastylek do ssania) preparat cynku działa przeciwwirusowo i znacząco skraca czas trwania objawów przeziębienia.


Należy zwrócić tutaj uwagę na fakt, iż dawki cynku podawane pacjentom podczas tych badań wynosiły zazwyczaj powyżej 75 mg jonów cynku/dobę, co stanowi wielokrotność dziennego zapotrzebowania dla osoby dorosłej wynoszącego średnio ok. 10 mg. [3][4]


(Uwaga! U osób z przewagą w diecie warzyw, zwłaszcza wegan/wegetarian zalecana dawka dobowa cynku powinna być nawet o 50% wyższa ze względu na obficie występujące w roślinach fityniany zmniejszające wchłanianie cynku, oraz innych minerałów, z przewodu pokarmowego).


Wyniki meta-analizy dotychczas przeprowadzonych randomizowanych badań klinicznych sugerują, że zastosowanie pastylek z octanem cynku może skrócić czas trwania przeziębienia średnio o ok. 33-40% w porównaniu do grupy kontrolnej otrzymującej placebo; natomiast o 28% w przypadku pastylek zawierających cynk w postaci glukonianu cynku. [3]


Autor powyższej analizy zastrzega, że niektóre preparaty do ssania mogą być całkowicie nieskuteczne w tym wskazaniu ze względu na obecność substancji pomocniczych (takich jak mannitol czy sorbitol), które w kontakcie ze śliną - podczas rozpuszczania pastylki w jamie ustnej - wiążą jony cynku niwelując ich działanie antyseptyczne (przeciwwirusowe, a także przeciwbakteryjne). Dlatego część badań została wykluczona z analizy skuteczności.Z kolei przegląd badań w celu znalezienia dowódów na efektywność cynku w leczeniu przeziębienia wykonany przez organizację uważaną za lidera tego typu analiz - Cochrane - potwierdza istotną statystycznie skuteczność dawki cynku powyżej 75 mg/dobę w redukcji czasu trwania objawów (u osób bez innych chorób współistniejących), jednakże zaznacza, że były również badania kliniczne niepotwierdzające założenia o skuteczności suplementacji cynku; dodatkowo odradza stosowanie tak wysokich dawek w profilaktyce. [5]


Analiza Cochrane miała szerszy zakres niż przeprowadzona przez Hemilä i brała również pod uwagę badania, w których stosowano inne postacie leku, takie jak syrop czy tabletki w formie siarczanu cynku.


Autorzy podkreślają także, że źródłem kontrowersji dotyczących skuteczności miejscowo podawanych preparatów cynku są przede wszystkim użyte substancje pomocnicze mogące negatywnie przyczyniać się do uwalniania aktywnych antyseptycznie jonów cynku. [5]Podsumowanie


Historia ta pokazuje jak istostne dla skuteczności, poza doborem odpowiedniego dawkowania, są substancje pomocnicze umożliwiające zarówno stworzenie danej formuły, jak i zapewniające właściwą biodostępność substancji czynnej - nawet w przypadku tak wydawałoby się prostej postaci jak pastylki do ssania.#odporność #fakty #przeziębienie #koronawirusBibliografia

1. Portbury SD, Adlard PA. Zinc Signal in Brain Diseases. Int J Mol Sci. 2017;18(12):2506.

2. Zhang J, Xie B, Hashimoto K. Current status of potential therapeutic candidates for the COVID-19 crisis [published online ahead of print, 2020 Apr 22]. Brain Behav Immun. 2020.

3. Hemilä H. Zinc lozenges and the common cold: a meta-analysis comparing zinc acetate and zinc gluconate, and the role of zinc dosage. JRSM Open. 2017;8(5):2054270417694291.

4. Hemilä H, Haukka J, Alho M, Vahtera J, Kivimäki M. Zinc acetate lozenges for the treatment of the common cold: a randomised controlled trial. BMJ Open. 2020;10(1):e031662.

5. Singh M, Das RR. (update): Zinc for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(4):CD001364.

28 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

©2020 by Skuteczna suplementacja.